Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Local Press

Kragujevac_panorama

“Interesi su nam zajednički, mogli bismo da sarađujemo od marketinga do štampanja, od razmena informacija do razmena iskustava. Ako ništa drugo, svako od nas će znati da nije sam u ovom ludilu”. Ovako mi je Pavle Ćirović, direktor kragujevačke Svetlosti, u vreme ratova, opšte nemaštine i divljanja Miloševićevog režima obrazlagao potrebu udruživanja nezavisnih lokalnih novina. Uređivačku nezavisnost i novinarsku profesionalnost smatrali smo uslovom novinarstva uopšte. Nezavisnih novinara je još i bilo, nezavisnih novina, još lokalnih, jako malo. Udruživanje je trebalo da i tome da stimulans.

Zvanično, inicijatori osnivanja Lokal presa bili su Svetlost, Smederevac (u kome sam tada bio) i Novi Pančevac (čiji je osnivač bio Žojkić). Iskreno, ideja bila je Pajina, a sa onoliko energije koliko je imao do poslednjeg dana, odradio je i najveći deo posla oko osnivanja.

Osnivanje je podržala Goca Janković iz Fonda za otvoreno društvo (koji je podneo i troškove prvog okupljanja). Tako je krenulo.

Svetozar Polić, vlasnik i urednik lista “Moj Kovin” iz Kovina.

Danas Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” im 25 članica. Čine ga 14 privatnih medija, 10 javnih preduzeća i jedno društveno. Po dinamici izlaženja je 12 nedeljnika, 10 dvonedeljnika i tri mesečnika…..

KAKO SMO POČELI

Asocijacija nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” neformalno je počela sa radom krajem 1995. godine. Prvobitni cilj takvog okupljanja je bila istinita i verodostojna informacija do koje je bilo teško doći u uslovima vladavine Miloševićevog režima. U osnovi ove ideje bila je činjenica koja je i danas aktuelna, da lokalni mediji jedino udruženi mogu ostvariti svoje interese. Politički pritisak na medije podsticao je na udruživanje kao osnovni odgovor na pitanje kako opstati…

CILJEVI UDRUŽIVANJA

Asocijacija nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” je osnovana radi unapređivanja i usklađivanja delatnosti članica i zastupanja interesa osnivača, a pre svega u oblasti novinsko izdavačke delatnosti i to kroz:

> zastupanje strukovnih interesa pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama
> zajednički nastup na tržištu za poslove iz delatnosti članica,
> jedinstvene nabavke repromaterijala za izdavanje i štampanje novina i drugih publikacija,
> jedinstvenu obradu tržišta, marketing i poslovne komunikacije,
> zajednička medijska istraživanja,
> edukaciju kadrova i ispomoć u iskorišćavanju sredstava rada, stručnih i radnih potencijala članica,
> bližu saradnju u funkciji poboljšanja komunikacija novinara i medija i obavljanje drugih poslova od interesa za nesmetano poslovanje clanica.

KAKO SMO SE RAZVIJALI

U Asocijaciji nezavisnih lokalnih medija su do 1998. godine bila lokalna glasila iz Srbije i Crne Gore. Početkom 1998. godine crnogorski lokalni mediji su osnovali svoju organizaciju i prestali da budu članice Asocijacije “Lokal pres”. Broj članica loklanih medija je iz godine u godinu rastao. Pojavljivala su se nova lokalna glasila u privatnom vlasništvu kojima je trebalo pomoći da ostvare svoju misiju u informisanju. U isti mah, sa medijske scene nestajala su glasila koja nisu uspevala da pronađu način za opstanak.

U 2002. godini dve članice iz Crne Gore vratile su se u našu Asocijaciju. Tako smo ponovo postali nacionalno udruženje.

SARAĐIVALI SMO I SARAĐUJEMO SA…

Fondom za otvoreno društvo, Evropskom unijom, Švedskim Helsinškim komitetom, IREXom, Norveškom narodnom pomoći, Evropskom agencijom za rekonstrukciju i razvoj, Press Now, Medien Hilfe, USAID, Knight International Press Fellow

ŠTA SMO SADA

Počev od 22. marta 2002. godine i formalno je konstituisano Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” kao pravno lice. Registrovano je za obavljanje delatnosti poslovnih udruženja, zastupanje u prometu roba i usluga i posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu.

Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” osnovano je sa sedištem u Kragujevcu.

Adresa: P.fah 141, 34000 Kragujevac
Telefon: +381 (34) 362871
Fax: +381 (34) 362871
E-mail: lokpres@eunet.rs
Generalni sekretar: Snežana Milošević
Članovi Upravnog odbora:
Mileva Malešić, “TV Forum”, predsednica
Dragan Đorđević, “Sremske novine”
Zorica Višnjić, “Lozničke novosti”
Stojan Marković, “Čačanske novine”
Andrijana Maksimović, “Reč naroda”
PIB 101042192
Broj žiro računa: 160-45128-07
Broj deviznog računa: 54430-3-VA-52891-9

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Trenutno ne postoji ni jedna vest za ovu kategoriju.

KORPORATIVNA SAOPŠTENJA

Trenutno ne postoji ni jedna vest za ovu kategoriju.

Trenutno ne postoji ni jedna vest za ovu kategoriju.